Dicembre 2021

di Francesca Caputo

“U baculë, a canbana, u nvirrë-nvirrë, a murra, a mazzë_e pivuzë, u cierchië, u castëllettë a nucë, a scianchëtella, iunnàra, tricsë, cavallë e cavallettë … erënë chissë, senza rici ll_atë, lë iuèchë ca faciemë ra uagnunë […] Lë iucariellë nnë lë faciemë nuië: già, nun së në vënniènë a lë pute(g)ë, ma soldë, tannë, nun së në vëriènë ca_a_Capurannë e a Sanda Zëmbaròsa […] Ma u meglië iuechë nuestë erëtë a bbuttunë, a battëmurë, a tuecchë o ccu lu zullë, ma chi ci iè ppë suttë erëtë zì Titta ccu lë gicchë ra_caccia e lë ippùnë.”

di Palma Trvascio

Tutto il mondo è in festa
Perché nasce il redentor
Che oggi viene sulla terra
Quale nostro salvator.
Egli è nato in una grotta
Dove freddo e gelo c’è
Ma il bue e l’asinello
Con il fiato scaldan il re.

di Palma Trvascio

Chiudi gli occhi Tesor
Dormi, dormi Bambino,
posa il capo sul mio cuor
e riposa, oh mio Signor!