dal libro "Cucina Pajsana"di Pasquale Tornatore

NGRIRIENDƏ:
farina, ‘nu chilƏ;
zuccherƏ, 250 hrammƏ;
uegliƏ, ‘nu mienzƏ bicchierƏ; 0 nzugnƏ, ‘nu cucchiarƏ;
castagnƏ vullutƏ mannarƏ, ‘nu chilƏ;
Ciucculata fundenda hrattata;
cannella, ‘na pullicara;
ruiƏ ovƏ
cafè, sei tazzƏ.

PRIPARAZIONƏ
PrìparatƏ ‘u sc-kanaturƏ cc-a farina, ‘u zuccherƏ,
uegliƏ o nzugna, ovƏ, salƏ, mbàstatƏ, puè cc-u laminaturƏ
si prìparanƏ lƏ pinnƏ ri lahanella.
Pp-u riichijnƏ prìparatƏ; ‘na crema ri castagnƏ
cuettƏ senza scorzƏ (pistillƏ), scàcazzatelƏ, aggiùngitevƏ
‘a ciucculata fumdenda hrattàta, ’u zuccherƏ, ‘a cannella,
lƏ sei tazza ri cafè.
SupƏ ‘a pinna r-a lahanellƏ mìttitƏ lƏ munziluzzsƏ r-u
richijnƏ, ngùppelatelƏ, fatƏ lƏ panzarottƏ, pùngitelƏ ecu
‘na furcina.
FrìjtƏ lƏ panzarottƏ nda ‘na sartanija hranna chiina
ri uegliƏ vullendƏ, s-auzatelƏ cca ‘na sc-kumarellƏ, mittetelƏ
nda ‘na coppƏ, sprùvelatelƏ ri zuccherƏ.